Head_slogan

147槍樂園京華城店開幕

2014.09.03

2014/09/15 147主題樂園推出了大型的室內主題樂園。位於京華城8樓,占地二百多坪,館內有:鐳射槍對抗館、實境密室逃脫館、類真槍射擊館、飆速射擊館、迷彩豐商城等多項好玩又新潮的休閒設施。http://gun.147.com.tw/

 

 

 

 

« back